Kompetencemidler – økonomisk støtte til din uddannelse

Her finder du mere information om forskellige kompetencefonde:

Den Statslige kompetencefond
Den Statslige Kompetencefond er aftalt i overenskomstforliget mellem de statslige overenskomstparter. Du kan søge igennem fonden, hvis du er ansat i staten. 

Fonden er delt i 5 puljer:  

  • Akademikerne: DJØF, DM, IDA, HOD, GL med flere.
  • CO10: Politiforbundet, Centralforening for Stampersonel, Dansk Told- & Skatteforbund, Dansk Sygeplejeråd med flere.
  • LC: Frie Skolers Forhandlingsfællesskab, Uddannelsesforbundet, Danmarks Lærerforening med flere.
  • OAO – HK Stat: HK Stat, herunder HK Trafik og Jernbane.
  • OAO – Øvrige: 3F, HKKF, Fængselsforbundet, Serviceforbundet, FAKK, Dansk Jernbaneforbund og Dansk Metal med flere.

OBS! Det er muligt at få en bevilling til kompetenceudvikling, som ikke indgår på positivlister og/eller til kurser uden ECTS-kreditering. 

Du kan læse mere og ansøge hos Den Statslige Kompetencefond her.

Den Kommunale Komptencefond
Du kan søge om midler via Den Kommunale Kompetencefond, hvis du er kommunalt ansat og omfattet af en overenskomst mellem KL og en af disse faglige organisationer: BUPL, Dansk Socialrådgiverforening, FOA – Fag og Arbejde, Forhandlingskartellet, HK Kommunal, Dansk Metal/håndværkerorganisationerne, Socialpædagogernes Landsforbund, Teknisk Landsforbund, 3F – Fagligt Fælles Forbund eller AC – Akademikerne. 

Er du og dine kollegaer interesserede i at rekvirere en uddannelse og få den hjem i kommunen, er det også muligt at søge om midler til dette.

OBS! Det er muligt at få en bevilling til kompetenceudvikling, som ikke indgår på positivlister. Hvis den søgte uddannelse ikke er på positivlisten, bliver din ansøgning behandlet konkret af parterne. 

Du kan læse mere og ansøge hos Den Kommunale Kompetencefond her.

Social- og Boligstyrelsen
Social- og Boligstyrelsen har løbende en række aktuelle puljer, du kan søge på social- og ældreområdet samt boligområdet. På denne side kan du holde øje med, hvilke puljer der er åbne for ansøgninger.

Erhvervshuse Danmark

Prøv at give dit lokale erhvervshus et kald – de har EU-midler, som er en mulighed at søge hvis du ønsker egen virksomhed eller udvikling af virksomheden.

Her er oversigten over erhvervshuse i Danmark

Andre komptencefonde og -puljer
Der findes mange andre kompetencefonde og –puljer. Faktisk er der så mange, at det vil være noget nær umuligt at liste dem på denne side. Er du i tvivl om, hvor du kan søge om kompetencemidler, er det derfor altid en god idé, at du spørger din fagforening og/eller din arbejdsgiver. 

Tilmeld nyhedsbrev

& modtag dosha-test og opskrifter til din type

da_DKDansk