AYURVEDA PÅ JOBBET

Der er ikke noget i vejen med de klassiske persontype tests, men der bliver nok i mindre grad bliver taget hensyn til, hvad der kommer af beskeder fra vores krop og sjæl, som bedre ville kunne hjælpe os til at finde vores “Dharma” – vores livsvej, og give stor meningsfylde. Her kan Ayurveda være en stor hjælp.

Der bliver i øjeblikket talt meget om, hvordan vi kan få et mere balanceret arbejdsliv, men samtidig også, hvordan vi kan spille hinanden gode, så vi på bedst mulig vis optimerer vores eget og vores kollegers potentiale og det samspil, der er imellem os.

Der bliver også forsket meget i den ideelle ‘work/life balance’, men faktisk kan vi lære meget af den erfaring, der allerede findes, deriblandt den 5.000 år gamle sundhedsvidenskab, Ayurveda.

PERSONTYPER

På arbejdspladser i dag bruger vi allerede meget tid på at kigge på, hvilken type vi er, igennem enneagrammer og andre persontype tests. Man har nemlig har fundet ud af, at ved at vide lidt mere om, hvem vi er, så er det nemmere at se, hvem der fx. ville være en optimal leder, men også hvordan vi bedst kan sammensætte teams, hvor vi kan bidrage med noget forskelligt.

Der er ikke noget i vejen med de klassiske persontype tests, men der bliver nok i mindre grad bliver taget hensyn til, hvad der kommer af beskeder fra vores krop og sjæl, som bedre ville kunne hjælpe os til at finde vores “dharma” – vores livsvej. Her kan Ayurveda være en stor hjælp.

Ayurveda beskæftiger sig også med persontyper, også kaldet “dosha’er”. Ifølge Ayurveda er vi alle født med en kombination af “pitta”, “vata” eller “kapha” og har som regel en overvægt af én dosha, og lidt mindre af en anden. Ligesom de klassiske tests, vil læren om disse konstitutioner kunne bruges, når vi fx. skal ansættes til en specifik rolle eller optimere teams, men kan i høj grad også hjælpe os med, at finde ud hvordan vores arbejdsliv skal se ud på et dybere, individuelt plan, så drømme, ønsker, og arbejdsliv smelter mere sammen.

IGANGSÆTTEREN, HANDLEREN OG DEN GRUNDIGE

En person med overvægt af “vata” er typisk en igangsætter, en der tager initiativ, har masser af idéer, er begejstret og sjældent sidder stille, men måske også en mindre systematisk type, der kan have svært ved at komme i mål med opgaver. “Pitta-typen” er typiske handlekraftig, god med to-do lister og kører derudaf, men kan af samme årsag også nemt blive dømmende, hårde i tonen, eller brænde ud, fordi de sjældent stopper op og nyder, når de går mod deres mål. “Kapha” er stabil, grunding og udholden, men kan for nogle måske virke en anelse tung, når ideer skal omsættes. Dog er der brug for denne energi, når store visioner skal udfoldes og rodfæstes.

Måske du allerede genkender noget af dig selv i de beskrivelser – og prøv her at bruge dem til også at kigge lidt lidt dybere ift. dine drømme. Typisk ville det jo være skønt for en person med overvægt af “vata”, at få lov til at udleve det kreative, og være en skabende sjæl. For en person med meget “pitta”, kan det handle om at udleve visioner, skabe vækst og få succes og for “kapha” er fælleskabet, omsorg og det højere formål typisk et ønske. Dog skal det understreges, at vi alle besidder noget af alle kvaliteterne, og derfor kan du sikkert også genkende flere sider i dig selv.

HVORDAN VED VI, HVEM VI ER?

Den nemme måde, er at tage en “doshatest” (tag test her) for at komme din type nærmere, men du kan i høj grad også bruge andre ayurvediske redskaber til at komme mere i kontakt med dit sande jeg, og de elementer, der danner grundlag for “doshaerne”: vand, jord, luft, ild og æter.

Tag pauser til at mærke efter, brug naturen, luften, vandet og kom ind i kroppen og mærk efter ved hjælp af bevægelse, åndedræt og meditation. Mærk efter med dine sanser, hvad der føles rigtigt for dig: Hvilket tempo vil du være i, er der idéer, der brænder inden i dig, har du det bedst med at være den stabile medarbejder, eller vil du gerne frem i lyset?

Igennem dette arbejde, vil du ikke blot være en gladere medarbejder, men også en bedre kollega, fordi du vil have en større indsigt i dig selv, men også en bedre forståelse for dine omgivelser. 

Guidet øvelse: Se dig selv i gang med en arbejdsdag, hvor du føler glæde og energi

– hvad laver du?

– hvor er du og hvem er omkring?

– hvordan er atmosfæren?

Tilmeld nyhedsbrev

& modtag dosha-test og opskrifter til din type

da_DKDansk